013-34726662
ترجمه متنآموزش دانلود رایگان مقاله از GeoScienceWorld
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

GEO1 GEO2 GEO3 GEO4 SD3 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

بیشتر
ارسال شده توسط hadi    در دسته‌بندی نشده    تیر ۲۴, ۱۳۹۵    بدون دیدگاه      883 views
ترجمه متنآموزش دانلود رایگان مقاله از BioOne
[تعداد: 3    میانگین: 2.3/5]

Bio1 Bio2 Bio3 SD3 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

بیشتر
ارسال شده توسط hadi    در دسته‌بندی نشده       بدون دیدگاه      983 views
ترجمه متنآموزش دانلود رایگان مقاله از American Institute of Aeronautics and Astronautics
[تعداد: 1    میانگین: 4/5]

ACM1 ACM2 ACM3 SD3 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

بیشتر
ارسال شده توسط hadi    در دسته‌بندی نشده    تیر ۵, ۱۳۹۵    بدون دیدگاه      951 views
ترجمه متنآموزش دانلود رایگان مقاله از American Society for Microbiology
[تعداد: 5    میانگین: 2.6/5]

ACM1 ACM2 ACM3 SD3 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

بیشتر
ارسال شده توسط hadi    در دسته‌بندی نشده       بدون دیدگاه      1,275 views
ترجمه متنآموزش دانلود رایگان مقاله از American Chemical Society
[تعداد: 5    میانگین: 3/5]

ACM1 ACM2 ACM3 SD3 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

بیشتر
ارسال شده توسط hadi    در دسته‌بندی نشده       بدون دیدگاه      1,694 views
ترجمه متنآموزش دانلود رایگان مقاله از The ACM Digital Library
[تعداد: 2    میانگین: 4.5/5]

ACM1 ACM2 ACM3 SD3 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

بیشتر
ارسال شده توسط hadi    در دسته‌بندی نشده       بدون دیدگاه      1,174 views
ترجمه متنآموزش دانلود رایگان کتاب از MotarjeminIran.com
[تعداد: 12    میانگین: 2.7/5]

book1 book2 book3 book4 book5 book6 book7

SD8 SD9

بیشتر
ارسال شده توسط hadi    در دسته‌بندی نشده    تیر ۴, ۱۳۹۵    بدون دیدگاه      1,745 views
ترجمه متنآموزش دانلود رایگان مقاله از Springer Link
[تعداد: 13    میانگین: 2.6/5]

S1 S2 S3 SD3 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

بیشتر
ارسال شده توسط hadi    در دسته‌بندی نشده    تیر ۳, ۱۳۹۵    بدون دیدگاه      2,685 views
ترجمه متنآموزش دانلود رایگان مقاله از Emerald Insight
[تعداد: 40    میانگین: 2.6/5]

EI1 EI2 EI3 SD3 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

بیشتر
ارسال شده توسط hadi    در دسته‌بندی نشده       بدون دیدگاه      3,872 views
ترجمه متنآموزش دانلود رایگان مقاله از IEEE Xplore Digital Library
[تعداد: 91    میانگین: 2.7/5]

E1 E2 E3 SD3 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

بیشتر
ارسال شده توسط hadi    در دسته‌بندی نشده       بدون دیدگاه      7,990 views